Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

TU SIĘ SPOTKAJMY

Marka

Centrum Spotkania Kultur otwiera nową kategorię w świecie kultury. Odznaczajmy się wyjątkowym podejściem do sztuki i odbiorcy. 

Dlaczego Centrum Spotkania Kultur to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim idea. W poniższym manifeście prezentujemy naszą wizję, misję i wartości, ponieważ stoją u podstaw specyficznej oferty programowej i podejmowanych aktywności.


Zadanie

Podejmujemy się tworzenia, badania i prezentowania kultury, która kształtuje relacje, definiujące rzeczywistość. Kultury otwartej, interaktywnej i współczesnej. Skupiamy się na rozpowszechnianiu wartości europejskich i światowych. Dążymy do likwidacji uprzedzeń związanych z innymi kulturami, na rzecz wzajemnej tolerancji i szacunku. Jednocześnie, zgodnie ze statutem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, dbamy o zachowanie polskiej tożsamości, opartej na ideach chrześcijaństwa.
 

Interesuje nas sztuka: popularna, użytkowa, nowoczesna, a także: przemysły kreatywne, zjawiska estetyczne oraz innowacyjność sztuk wizualnych, muzycznych czy interdyscyplinarnych. W myśleniu o kulturze najważniejszy jest dla nas człowiek i jego pragnienia: rozwoju, wolności, przyjemności i przekraczania ograniczeń. Fascynuje nas ludzka wyobraźnia i jej twórcza moc, a także potrzeba doświadczania i poznawania . Kulturą jest dla nas każda aktywność, rodząca się z szacunku dla człowieka i natury, której źródła odkrywamy badając zwyczaje, rytuały i artefakty.

Tożsamość

Wynika z bogatej historii miasta i regionu;  tradycji osadzonych w złotej erze renesansu i wschodnioeuropejskiej duchowości. Ukształtowały nas wpływy różnych kultur, które przez wieki przenikały się na pograniczu Europy Środkowej. Czerpiemy z tradycji kultury ludowej, dorobku sztuki alternatywnej i ulicznej. Korzystamy z zaplecza intelektualnego, kreatywności i aktywności organizacji pozarządowych. 

Charakteryzuje nas odwaga w działaniu, autentyczność, zdolność do symbolicznego myślenia i otwartość na zmiany. Dzięki temu przełamujemy schematy, prowokujemy pytania i inspirujemy. W swojej naturze mamy gościnność, która szanuje różnorodność, zaprasza do kontaktu z drugim człowiekiem, buduje więzi i poczucie wspólnoty.

Kompetencje

Dlatego możemy powiedzieć, że specjalizujemy się w spotykaniu. Spotykaniu z drugim człowiekiem, z sobą samym i twórczością. Spotykaniu Swojego, ale też Innego, odróżniającego się w sposobie myślenia, działania czy tworzenia. Znamy się na spotkaniach, które prowadzą do pobudzenia lub utrzymania ciekawości. Tych otwierających, zastanawiających i zachwycających. Zestawiamy, konfrontujemy, zderzamy rzeczy nieoczywiste. Słuchamy i poruszamy.


Pragnienie

Chcemy, aby Spotkania Kultur umożliwiało gromadzenie ekscytujących i nowych doświadczeń,  wyostrzających zmysły, jak wtedy gdy jesteśmy w podróży. Obiekt, który do tej pory zwany był „Teatrem w Budowie” wydaje się być do tego idealny. Majestatyczny i modernistyczny budynek jest symbolem przemian ustrojowych Europy Środkowo – Wschodniej, co zostało przeniesione na jego obecną architekturę, eksponującą surowy proces tworzenia. Jest miejscem doświadczania, wytchnienia, poznawania i przyjemności. 

Znak

Symbolicznym finałem  budowy twórczej przestrzeni, bazującej na historii niedokończonego teatru, jest logo Centrum Spotkania Kultur.  Punktem wyjścia przy tworzeniu jego koncepcji było studium bryły budynku, ale największą siłą stało się metaforyczne odniesienie do spinacza, łączącego kartki zapisane ideami, strony świata i kultury. Powstał symboliczny „spotkajnik”, znak który stanie się archetypem tolerancji, ciekawości, otwartości, gdyż spotkania kultur do dla nas nie instytucja, to idea. Tu się spotkajmy!
 

Wizja

Kultura jest sztuką spotkania z drugim człowiekiem.

 

Misja

Nieustannie kreować nowe przestrzenie spotkań ze sztuką. Spotkań sprzyjających zdobywaniu wielozmysłowych doświadczeń, które otwierają, inspirują i wyostrzają zmysły.

 

Nasze wartości

Człowiek, z jego potrzebą rozwoju, piękna, twórczości i wolności.
Kultura, która otwiera, oswaja, rozwija i inspiruje.
Spotkania rozumiane jako połączenia, zestawienia, konfrontacje.

 

Cele strategiczne

Tworzenie i prezentowanie sztuki i kultury. Sztuki podanej z najwyższą jakością. Kultury, która otwiera, porusza, daje przyjemność, jest dostępna i użytkowa. Stwarzanie okazji do spotykania się z tym, co nowe, niecodzienne, inspirujące i wyjątkowe.
 

Szczegóły Zwiń szczegóły

BUDOWA

Nazwa inwestycji
Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego, finansowany w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Inwestor
Województwo lubelskie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin

Całkowita wartość projektu wynosi 171 939 500,00 PLN, przy czym kwota dofinansowania przyznana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 wynosi 128 892 799,76 PLN.

Usytuowanie inwestycji
Lublin, Śródmieście Działki na obszarze wyznaczonym przez ulice: od północy Al. Racławickie, zachodu – ul. Radziszewskiego, od południa – ul. M. Skłodowskiej Curie, od wschodu – ul. Grottgera. Od strony Al. Racławickich znajduje się reprezentatywny plac Teatralny prowadzący do głównego wejścia Centrum Spotkania Kultur.

Projekt
Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. 20-052 Lublin, ul. Ks. J. Popiełuszki 28

Główny wykonawca
BUDIMEX S.A. 01-040, Warszawa, ul. Stawki 40

Wielofunkcyjny budynek Centrum Spotkania Kultur jest siedzibą instytucji kultury, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie.

Parametry techniczne
Powierzchnia użytkowa / PU podstawowa: 23 544,97 m2
Powierzchnia zabudowy / PZ: 6 254,48 m2
Powierzchnia całkowita / PC: 29 778,00 m2
Kubatura / K: 177 618,37 m3
Długość 116,93 m / szerokość 81,77 m / wysokość 38,35 m

Sale widowiskowe

Sala operowa: (wielofunkcyjna) o powierzchni 636,09 m kw. usytuowaną na poziomie +1 dla 1000 widzów ze sceną o wymiarach: 20,61 x 23,5 m z możliwością wydłużenia o głębokość orkiestronu (5,0 m). Wysokość komina sceny wynosi 26,95 m. Powierzchnia sceny z wykorzystaniem orkiestronu to 490,40 m kw. Scena wyposażona jest w 4 dwupoziomowe zapadnie sceniczne oraz 2 zapadnie łukowe fosy orkiestry. Sala wyposażona jest w mosty oświetleniowe na całej długości sali oraz panele akustyczne. 

Sala kinowa: o powierzchni 179,38 m kw. usytuowana na poziomie -1 dla 170 widzów, o wymiarach: 13,0 x 14,7 m kw. i wysokości 7,55 m z mobilną widownią, umożliwiającą wielofunkcyjne wykorzystanie przestrzeni.

Sala kameralna: o powierzchni 435,09 m kw. usytuowana na poziomie +2 dla 200 widzów, o wymiarach: 23,82 x 17,84 m i wysokości 7,55 m.

Sala baletowa: o powierzchni 231,35 m kw. – sala przystosowana do prób baletu i teatrów tańca. Podłoga wykonana z deski sosnowej na legarach, wyposażona w przenośną podłogę taneczną.

Gastronomia

BAR poziom 0: 86,48 mkw.
BISTRO poziom 0: 212,24mkw.
RESTAURACJA poziom 0: 170,77mkw.
BAR poziom +1: 137,98mkw.
KAWIARNIA poziom +4: 115,53mkw.

W budynku użyto blisko 10,56 km różnego rodzaju kabli i wylano około 26 200 metrów sześciennych betonu.

Trejaże, które stanowią charakterystyczny element elewacji stanowi w przybliżeniu 3,2 kilometrów lekkich elementów przestrzennych oraz 6,95 kilometrów elementów strunobetonowych.

Na dwupoziomowym, podziemnym parkingu znajduje się 247 miejsc.

Codziennie przy budowie Centrum Spotkania Kultur pracowało od 250 do 350 osób.

Oficjalne otwarcie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - I kwartał 2016 roku.

Szczegóły Zwiń szczegóły

HISTORIA

Idea budowy nowego gmachu teatralnego w Lublinie powstała w latach 60-tych XX wieku. Na początku lat 70-tych ówczesny dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy Kazimierz Braun zaproponował realizację nowego teatru z salą na 500 osób.

30. maja 1972 roku Wojewódzka Rada Narodowa i Wojewódzka Komisja Planowania podjęły decyzję o budowie w Lublinie teatru operowego z salą widowiskowo-kongresową, mogącą pomieścić 1000 osób. Ogłoszono ogólnopolski konkurs architektoniczny z udziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Zwyciężył w nim prof. arch. Stanisław Bieńkuński z Warszawy. Projekt wykonano w 1972 roku w BPBBO Miastoprojekt Lublin pod kierunkiem autora. Gmach teatru miał stanowić centrum administracyjno-kulturalne oraz ostoję sztuki w tworzonym „drugim zagłębiu węglowym”. Miał być również jednym z największych obiektów widowiskowych w Polsce i Europie.

25. lipca 1974 roku wicepremier Mieczysław Jagielski dokonał uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Kierownikiem budowy był wtedy Wojciech Tuchalski. Miejsce – Aleje Racławickie – nie było przypadkowe. Tu mieściła się siedziba KW PZPR (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny), tu miał powstać Łuk Wyzwolenia z okazji X-lecia Polski Ludowej. Wreszcie budynek miał przyćmić wielkością bryłę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pogłębiający się kryzys lat 80-tych XX w. wymusił wstrzymanie prac budowlanych na wiele lat. Budynek zyskał miano "Teatru w Budowie”. Środki z budżetu państwa wystarczały praktycznie tylko na utrzymywanie i zabezpieczanie murów. Poważny przełom nastąpił w latach 1995-1998. Zwiększone nakłady pozwoliły na przyspieszenie realizacji inwestycji. Udało się jednak ukończyć tylko część obiektu. Ze względu na ówczesną słabą bazę lokalową Filharmonii Lubelskiej podjęto decyzję, aby w pierwszej kolejności realizować pomieszczenia przeznaczone dla tej właśnie instytucji. I tak, w roku 1995 sala koncertowa, mieszcząca 600 widzów, została udostępniona Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

W 1996 roku w związku z rezygnacją Teatru Dramatycznego z siedziby w nowobudowanym obiekcje oraz rezygnacją Państwowej Filharmonii z części pomieszczeń (sali kameralnej z zapleczem) dokonano zmiany poprzedniej koncepcji zagospodarowania obiektu. Rada Programowa powołana przez Wojewodę Lubelskiego zaproponowała nowy program użytkowy obiektu obejmujący pomieszczenia dla Państwowej Filharmonii Lubelskiej, Teatru Muzycznego i wielofunkcyjną salę widowiskową z zapleczem.
W listopadzie 2000 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby Teatru Muzycznego z salą widowiskową na 400 osób przy ul. M.C. Skłodowskiej 5.

6 października 2001 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski i Prezydent Ukrainy Leonid Kuczma wzięli udział w uroczystej inauguracji Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie w pomieszczeniach znajdujących się w Teatrze w Budowie.

W styczniu 2007 roku władze regionu zdecydowały o utworzeniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zorganizowano międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Wystartowało w nim 49 firm z Polski i z zagranicy (m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Holandii). W 2009 roku Sąd Konkursowy pod przewodnictwem architekta, Stanisława Fiszera za najlepszy projekt uznał koncepcję przygotowaną przez lubelską pracownię architektoniczną Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. Nagrody w konkursie ufundowała Fundacja Moniki i Janusza Palikotów. W 2011 roku koncepcję programową CSK na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przygotował Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

16 maja 2014 nad gmachem Centrum Spotkania Kultur zawisła wiecha.

W lipcu 2014 roku Piotr Franaszek został dyrektorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli ministerstwa kultury, urzędu marszałkowskiego, instytucji kultury oraz artystów wybrała go jednogłośnie spośród sześciu kandydatów.

W październiku 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego przekazał pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Katarzynie Sienkiewicz.

 

Szczegóły Zwiń szczegóły