Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Raport z realizacji diagnozy lokalnej 2021. Analiza potrzeb dzieci i młodzieży z obszaru województwa lubelskiego w zakresie edukacji kulturowej (Lublin 2021)

Podsumowanie badań nad dziećmi i młodzieżą z Lubelszczyzny podejmowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, z wykorzystaniem ankiet, wywiadów indywidualnych i grupowych. Wskazano na czynniki, które utrudniają dzieciom i młodzieży realizację zainteresowań i ograniczają ich dostęp do szeroko rozumianej kultury lub zniechęcają do korzystania z niej. Na tej podstawie sformułowano wnioski i rekomendacje skierowane do instytucji odpowiedzialnych za edukację, instytucji kultury, animatorów oraz rodziców.

Autor: Dr Tomasz Peciakowski: adiunkt w Katedrze Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę elit symbolicznych, dyskursu publicznego i roli mediów w sferze publicznej.