Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

PRÓBA EPIDEMII. Edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych – perspektywa wojewódzka (Lublin 2020)

Próba charakterystyki oferty edukacji kulturowej w internecie, z próbą diagnozy mocnych i słabych stron komunikacji wirtualnej oraz rozpoznania istniejących szans i nadchodzących zagrożeń. Opracowanie dokonane przez zespół ekspertów Instytutu Nauk Socjologicznych KUL (twórców diagnozy z 2019 r.).