Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Młodzi LUBią Kulturę. Wnioski z realizacji projektu w latach 2016-2018 (Lublin 2018)

Analiza wniosków po ewaluacji I edycji programu Bardzo Młoda Kultura w województwie lubelskim, ze sformułowaniem rekomendacji dotyczących rozwoju edukacji kulturowej – sporządzona przez autorów diagnozy stanu edukacji kulturowej (2017).

Autorzy:

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak: profesor UMCS, kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii. Specjalizuje się w analizach polskich przemian społecznych po 1989 r. Autorka licznych opracowań naukowych, w tym monografii pt. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych (Lublin 2010).

Dr Andrzej Stawicki: asystent w Katedrze Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu realizacji badań ewaluacyjnych, m.in. autor raportów dotyczących ewaluacji procesów kształcenia w szkolnictwie wyższym.