Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badania diagnostycznego (Lublin 2017)

Kompleksowa diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie lubelskim przeprowadzona przez grono specjalistów z UMCS w Lublinie. Autorzy analizują obszar edukacji kulturowej, istniejącą ofertę, zasięg działań, odbiorców, wskazując na silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Podstawowa pozycja dla każdego, kto zajmuje się edukacją kulturową i kulturą poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Autorzy:

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak: profesor UMCS, kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii. Specjalizuje się w analizach polskich przemian społecznych po 1989 r. Autorka licznych opracowań naukowych, w tym monografii pt. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych (Lublin 2010).

Dr Aleksandra Kołtun: adiunkt w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania Instytutu Filozofii UMCS. Jej praca badawcza obejmuje m.in. koncepcje funkcjonowania wiedzy i nauki we współczesnym świecie, ze szczególnym naciskiem na przepływy pomiędzy akademickimi naukami społecznymi a życiem społecznym, rolę wiedzy eksperckiej w kształtowaniu polityk publicznych a także jakościowe badania społeczne.

Mgr Andrzej Stawicki: asystent w Katedrze Zmiany Społecznej Instytutu Socjologii UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu realizacji badań ewaluacyjnych, m.in. autor raportów dotyczących ewaluacji procesów kształcenia w szkolnictwie wyższym.