Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Warsztaty „Wakacyjne Spotkanie Chóralne”

wt., 09/08/2022 - 12:17

Zapraszamy na warsztaty „Wakacyjne Spotkanie Chóralne”, organizowane prze Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, które są skierowane do dyrygentów chórów szkolnych oraz zespołów wokalnych składających się z uczniów klas szkoły podstawowej. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch częściach:

Cześć I

Praca prowadzącego z Chórem Chłopięcym „Słowiki Lubelskie Junior” (uczniowie klas 1-4) z ogólnym omówieniem poszczególnych elementów ćwiczeń. W tym czasie uczestnicy warsztatów będą mogli obserwować:

 • Ćwiczenia i zabawy rozbudzające aparat rytmiczno-emocjonalny.
 • Ćwiczenia i zabawy ukierunkowane na otwarcie wokalne.
 • Ćwiczenia pobudzające rezonans - naturalne wzmocnienie siły głosu.
 • Zapoznanie chórzystów z prawidłową postawą wokalną
 • Zapoznanie chórzystów z prawidłowym torem oddechowym
 • Praca nad wybranym repertuarem

Część II

W tej części warsztatów odbędzie się spotkanie z uczestnikami wydarzenia, na którym zostaną szczegółowo przeanalizowane elementy pracy z chórem z części pierwszej, a także będą omówione następujące zagadnienia:

 • Budowanie umiejętności śpiewu wielogłosowego.
 • Budowanie przestrzeni wokalnej.
 • Doskonaleniem umiejętności wokalno-muzycznych chórzystów.
 • Rozwijanie e zainteresowań muzycznych oraz technicznego opanowania instrumentu – głosu.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewu w grupie.
 • Inne zagadnienia interesujące uczestników warsztatów

Warsztaty odbędą się w 17 sierpnia 2022 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Nałęczowie. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie, podpisanie karty zgłoszeń oraz przesłanie jej skanu lub zdjęcia na adres e-mail petro.chyryk@spotkaniakultur.com do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Godzina rozpoczęcia wydarzenia zostanie przesłana razem z potwierdzeniem udziału w warsztatach na adres e-mail podany na karcie zgłoszenia.

Prowadzący: Anna Waligóra-Tarnowska – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, magister logopedii, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Z wyróżnieniem ukończyła Podyplomowe Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Od lat związana z chóralistyką młodzieżową i dziecięcą, m.in. chór Ergo Cantemus! II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, chór Kantylena w Lublinie, chór dziecięcy Conquest Of Music w Warszawie. Od 2018 roku współpracuje z chórem VRC.

Od 2008 roku związana z Projektem Śpiewająca Polska – jako dyrygent, a także prowadząca liczne warsztaty z emisji głosu dla chórów i dyrygentów. Obecnie pełni funkcję kuratora regionalnego na terenie województwa mazowieckiego wyżej wymienionego projektu.

Laureatka wielu konkursów chóralnych, wielokrotna uczestniczka seminarium dyrygenckiego przy Polskim Narodowym Chórze Młodzieżowym.

Regulamin warsztatów

Karta zgłoszeń