Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Spotkania z artystami - Artur Winiarski

pt., 05/02/2021 - 09:30

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

 

CSK

 

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

 

 

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

Defilada, 2019, technika mieszana, płótno, 46x33 cm.

Defilada, 2019, technika mieszana, płótno, 46x33 cm

 

Defilada, 2019, technika mieszana, płótno, 46x33 cm.

Defilada, 2020, olej, płótno, 60x82 cm

 

Gdzieś na Ukrainie, 2019, akryl na płotnie, 30x40 cm

Gdzieś na Ukrainie, 2019, akryl na płótnie, 30x40 cm

 

Interferencja, 2020, technika mieszana, płótno, 50x60 cm

Interferencja, 2020, technika mieszana, płótno, 50x60 cm

 

Komin czy zbiornik, 2020, olej, płótno, 24x33 cm

Komin czy zbiornik, 2020, olej, płótno, 24x33 cm

 

Mrożona Wołga, 2019, akryl na płótnie, 40x50 cm

Mrożona Wołga, 2019, akryl na płótnie, 40x50 cm

 

Pejzaż z zbiornikami, 2019, technika mieszana, płótno, 40x50 cm

Pejzaż z zbiornikami, 2019, technika mieszana, płótno, 40x50 cm

 

Pejzaż ze zbiornikiem, 2020, technika mieszana, 24x33 cm

Pejzaż ze zbiornikiem, 2020, technika mieszana, 24x33 cm

 

Spalony autobus, 2020, akryl na płótnie, 30x40 cm

Spalony autobus, 2020, akryl na płótnie, 30x40 cm

 

Wernisaż wystawy. Artur Winiarski. Pejzaż Postsowiecki. Malarstwo. Galeria Arboretum. Muzeum Narodowe w Warszawie, 2006

Wernisaż wystawy. Artur Winiarski. Pejzaż Postsowiecki. Malarstwo. Galeria Arboretum. Muzeum Narodowe w Warszawie, 2006, na zdj.: prof. B. Ostoja Lniski i prof. A. Winiarski

 

Wielka przygoda w kosmosie, 2018, akryl na płótnie, 90x60 cm

Wielka przygoda w kosmosie, 2018, akryl na płótnie, 90x60 cm

 

Wystawa Pejzaż Postsowiecki. W Muzeum Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk w Mińsku, 2005

Wystawa Pejzaż Postsowiecki. W Muzeum Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk w Mińsku, 2005

 

Zbiornik, 2019, technika mieszana, płótno, 40x50 cm

Zbiornik, 2019, technika mieszana, płótno, 40x50 cm

 

Zbiorniki z blachą falistą, 2020, akryl na płótnie, 80x100 cm

Zbiorniki z blachą falistą, 2020, akryl na płótnie, 80x100 cm

 

Zbiorniki z blachą falistą, 2020, akryl na płótnie, 80x100 cm

Zbiorniki z blachą falistą, 2020, akryl na płótnie, 80x100 cm

Artur Winiarski urodził się w 1960 roku w Warszawie. W 1985 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989-1994 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w pracowni malarstwa profesora Rajmunda Ziemskiego i z tkaniny w pracowni profesora Stanisława Andrzejewskiego.

Od 1994 roku pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Obecnie prowadzi samodzielnie pracownię malarstwa dla studentów pierwszego roku. Był prodziekanem do  spraw nauki i badań naukowych na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie kadencji 2012-2016. Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Otrzymał wyróżnienie w konkursie na projekty tkanin we Francji. Zrealizował wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz przedsięwzięć artystycznych, także międzynarodowych.

Spośród wystaw indywidualnych warto odnotować wystawy w Muzeum Akademii Sztuk w Mińsku (Białoruś) w 2005 roku, w Galerii Sztuki Nonkonformistycznej „Puszkinskaja 10” w St. Petersburgu (Rosja) w 2012 roku oraz w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu w 2011 roku, a spośród zbiorowych „Niewidzialne widmo” w Muzeum Powstania Warszawskiego w 2007 roku, „Das Bild Der Welt Die Welt Des Bildes” w Galerie Melnikov w Heidelbergu (Niemcy) czy „Aktualnaja Kartina” w Domu Sztuki w St. Petersburgu (Rosja) w 2009 roku. Był pomysłodawcą i współorganizatorem wystawy „100% Malarstwa” z okazji 60-lecia Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie w 2008 roku, wystawy „Malerei oder Bild” w Forum Fur Kunst w Heidelbergu (Niemcy) w 2009 roku, czy wymiany wystaw malarstwa z Wydziałem Malarstwa ASP we Wrocławiu zrealizowanej w 2014 roku pt. „ASPW/WM15” we Wrocławskiej Galerii „Neon” oraz w Auli Rektoratu wrocławskiej ASP.

Autor i pomysłodawca projektów wielu katalogów i publikacji książkowych oraz prasowych o malarstwie. W 2019 roku otrzymał tytuł profesora sztuki. We września 2020 roku został powołany na stanowisko pełnomocnika rektora do spraw dziedzictwa historycznego ASP w Warszawie.

Artur Winiarski zajmuje się wyłącznie malarstwem, którego tematem od pewnego czasu pozostaje pejzaż postsowiecki, ujmowany w różnych aspektach: symbolicznym, metaforycznym, emocjonalnym. Próbuje ten świat opisać językiem malarstwa: materii, koloru, światła, gestu i znaku. Wciąż eksperymentuje ze środkami wyrazu, by pobudzić intuicyjną  reakcję na wydawałoby się odległe, choć wciąż obecne zjawiska i wydarzenia, ukryte znaki, symbole, piktogramy, rytuały, zachowania, różnego rodzaju ostańce kultury epoki radzieckiej, jakich jest wokół nas jeszcze tak wiele.

Podejmuje malarskie próby synkretyzmu, łącząc pierwiastek malarski z literackim. W malarstwie Artura Winiarskiego widoczne są uproszczone znaki: czarnej Wołgi, Tupolewa, dziwnych kanciastych autobusów, strażników z wilczurami, starych afiszy, pocztówek, etykiet z produktów zapałczanych, wódczanych i papierosowych, które zostały rozklejone na płotach zamykających horyzont w jego obrazach. Znaki te pełnią rolę malarskich pomostów do czasów, które, jak się wydaje, minęły. Ale czy minęły naprawdę?