Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Zapraszamy na audycję uzupełniającą do projektu „Romeo i Julia”

czw., 01/08/2019 - 16:37

Zapraszamy na audycję uzupełniającą do projektu „Romeo i Julia” realizowanego przez Caro Dance Company.

We invite you to a complementary audition to the "Romeo and Juliet" project performed by Caro Dance Company - English below

Poszukujemy:  

- tancerzy tańca współczesnego, jazzowego oraz performerów w wieku 21-30 lat - do ról głównych 

- młodych tancerzy (16 -20 lat) - do ról epizodycznych

Audycje:

13 i 14 sierpnia 2019 r w godz. od 10.00-20.00 w Sali Baletowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

16 sierpnia 2019 w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie godz. 12.00-16.00 

 

Audycja będzie przebiegała w 2 etapach: I etap - lekcja tańca klasycznego oraz lekcja tańca jazzowego; II etap- przesłuchania indywidualne.

Osoby ubiegające się o role taneczno-aktorskie (21-30 lat) prosimy o przygotowanie na audycje dowolny fragment tekstu z dramatu „Romeo i Julia” Williama Szekspira oraz 2 minutowe solo. Dla pozostałej grupy prosimy o przygotowanie 2 minutowego solo.


Zgłoszenia: CV oraz fotografie sceniczne, oraz ewentualne pytania proszę wysyłać na e-mail: agnieszka.wolinska@spotkaniakultur.com

 

Praca nad spektaklem rozpoczyna się w dniach 18-24 sierpnia w Chełmskim Domu Kultury i w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Premiera spektaklu w dniach 29 i 30 września 2019 w CSK oraz między 4 a 6 października 2019 w CHDK-u w Chełmie.
Wymagana dyspozycyjność w drugiej części Listopada 2019 na spektakle za granicą.

 


We're looking: 

- contemporary dancers, jazz dancers and performers aged 21-30 - for the main roles

- young dancers (16-20 years old) - for episodic roles

Auditions:

- 13 and 14 August 2019 from 10.00 - 20.00 in the Ballet Hall of CSK in Lublin

- 16 August 2019 in Chełm Culture Center in Chełm from 12.00 -16.00

 

The audition will take place in 2 parts: I part– ballet class and jazz dance class; II part - individual auditions. Dancers applying for dance and acting roles (21-30 years old) are requested to prepare any fragment of the text from William Shakespeare's drama "Romeo and Juliet" and a 2-minute solo. For the rest of the group, please prepare a 2-minute solo.

Applications: Please send your CV and stage photos, as well as any questions to the e-mail: iwona.orzelowska@spotkaniakultur.com

 

Work on the performance begins on 18 - 24 August in the Chełm Culture Center and the CSK Lublin

The premiere of the performance will take place on 29th and 30th September 2019 in CSK and between 4th and 6th October 2019 in CHDK in Chełm.

Required availability in the second part of November 2019 for performances abroad.