Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

„Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu” - Wystawa w ramach X Schulz Fest

Wystawa

01 July Friday
12:00
City Project -1
  • Wstęp wolny

SchulzFest Lublin-Drohobycz 2022

Wystawa zbiorowa „Iść przez bezmiar nocy lipcowej do jasnej smugi świtu”.

2022 jest rokiem Brunona Schulza (1892-1942), rocznicą jego 130. urodzin i 80. śmierci.

Na wystawie, której tytuł zaczerpnięto z opowiadania „Noc lipcowa”, prezentowane będą specjalnie przygotowane prace kilkunastu artystów oraz prace pochodzące z bogatej kolekcji Muzeum Pokoju Brunona Schulza w Drohobyczu.

Pokazane będą również dokumentacje i zapisy video wydarzeń typu performance.

Wystawa „Iść przez bezmiar nocy lipcowej…” wpisuje się w cykl programowy jubileuszowego X Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, jaki od 2004 roku odbywa się w Drohobyczu.

Festiwal ma szeroką formułę, tworzy kulturową przestrzeń spotkania i dialogu twórców z całego świata, którym bliskie są przesłania dzieł Brunona Schulza, wyrażone w metaforze „arka wyobraźni”. W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę realizacja tego Festiwalu została rozłożona na część lubelską i część drohobycką, które będą się przenikać dzięki kontaktom online.

Na wystawie zobaczymy prace takich artystów jak: Stanisław Baj, Lucjan Demidowski, Mariusz Drzewiński, Roman Holuka (1882-1952), Dima Krasnyi, Loli Kantor, Włodko Kaufman, Laura Makabresku, Leszek Mądzik, Bartłomiej Michałowski, Tadeusz Mysłowski, Stanisław Ożóg, Bertold Schenkelbach (1893 – 1942).  

Na wystawie prezentowana będzie również dokumentacja Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, zapisami foto i video oraz artefakty dawne i współczesne.

Kurator, koncepcja wystawy: Grzegorz Józefczuk.

Program SchulzFest Lublin-Drohobycz 2022:
•    30 czerwca, godz. 19:45 – performance Ewy Zarzyckiej „Zawsze Drohobycz (4)” przy Galerii City Project -1
•    7, 8 lipca, godz. 14:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie
•    7 lipca, godz. 19:00 – koncert: Babooshki – Karolina Beimcik, Dana Vynnytska,  Dawid Lubowicz, Jan Smoczyński, Michał Jaros, Igor Hnydyn; suport – Krzysztof Sawicki.

01.07 - 31.07.2022 r.
godz.  WT – CZW 13:00  - 18:00,  PT – NDZ  12:00 - 18:00
wystawa niedostępna w poniedziałki (04.07, 11.07, 18.07, 25.07)

Wernisaż wystawy: 30.06.2022. godz. 19:00 City Project -1

Wystawa bezpłatna

Шульцфест Люблін-Дрогобич 2022
Колективна виставка „Іти  крізь безмір липневої ночі до світлої смуги світанку”.


2022 – рік Бруно Шульца (1892-1942), 130-та річниця з дня народження митця та 80-та річниця його смерті. На виставці, назва якої взята з оповідання „Липнева ніч”, будуть представлені спеціально створені праці понад десяти митців та праці з багатої колекції Кімнати-музею Бруно Шульца у Дрогобичі. Також буде показ документацій та відеозаписів перформансів.


Виставка „Іти крізь безмір липневої ночі…” є частиною програмного циклу ювілейного 10-го Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца, який відбувається у Дрогобичі з 2004 року. Фестиваль має широку формулу, створює культурний простір для зустрічі і діалогу митців з усього світу, котрим є близькими послання творів Бруно Шульца, виражені в метафорі „арка уяви”. Внаслідок російської агресії на Україну реалізація цьогорічного фестивалю була поділена на люблінську  та дрогобицьку частини, які будуть переплітатися завдяки онлайн зв’язку.


На виставці побачимо праці таких митців як: Станіслав Бай, Луціан Демідовський, Маріуш Джевінський, Роман Голука (1882-1952), Діма Красний, Лола Кантор, Влодко Кауфман, Лаура Макабреску, Лешек Мондзік, Бартоломей Міхаловський, Тадеуш Мисловський, Станіслав Ожуґ, Бертольд Шенкельбах (1882-1952). Крім того, на виставці буде представлена фото та відеодокументація Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі, а також давні та сучасні артефакти.
Куратор, концепція виставки: Ґжеґож Юзефчук.

Програма Шульцфест Люблін-Дрогобич 2022:
•    30 червня, 19:45 – перформанс Еви Зажицької „Завжди Дрогобич (4)” біля галереї City Project -1
•    7, 8 липня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою
•    7 липня, 19:00 – концерт: Babooshki – Кароліна Беймчік, Дана Винницька,  Давід Любовіч, Ян Смочинський, Міхал Ярос, Ігор Гнидин; suport – Кшиштоф Савицький.
 Вернісаж виставки: 30.06.2022 о 19:00 в City Project -1

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

CSK

Fot.: Dee Fotografka 

Ticket price

  • Wstęp wolny

Hall

City Project -1