Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Anna Chraniuk

Nowy Wschód: tradycje i przyszłość

Anna Chraniuk

Warszawianka z urodzenia, Ukrainka z pochodzenia; tłumacz przysięgły języka ukraińskiego; z wykształcenia muzyk - specjalizacja BANDURA, dyrygentura chóralna (1977). Emerytowana wykładowczyni języka ukraińskiego na UAM (1993-2013). Publikacje: Rozmówki  „Ukraiński kieszonkowy (2010)”; tłumaczenia z j. ukraińskiego na polski: Ostap Tarnawski „Lwów literacki 1939-1944” (2004), Orest Krasiwski „Stosunki ukraińsko-polskie 1917-1923” (2011). Członek-założyciel Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego POLSKA-UKRAINA w Poznaniu, współorganizator Festiwalu Kultury UKRAIŃSKA WIOSNA (11 edycji); inicjatorka oraz organizatorka wielu projektów związanych z kulturą ukraińską (chór MACIEJEK na UAM, KUTIA w CK ZAMEK). Działacz społeczny  na rzecz krzewienia kultury i oświaty ukraińskiej w Polsce. Odznaczona Orderem Księżnej Olgi III stopnia (2009), medalem „Patriota Ukrainy” z wpisem do Księgi Honorowej „Ukraina, Ukraińcy – elita narodu, duma państwa”. Od 2014 roku prowadzi w Poznaniu akcję „Dzieci z Ukrainy”.