Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Lubelskie Studium Teatralne

LUBELSKIE STUDIUM TEATRALNE 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na NOWĄ SPECJALNOŚĆ TEATRALNĄ

3 lata specjalności 390 godzin wiedzy o teatrze 180 godzin zajęć praktycznych

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIUM TEATRALNE

1. Dla osób rozpoczynających studia

Zapisy w systemie IRK na kierunek „filologia polska - studia stacjonarne I stopnia”. Zajęcia na Studium uzupełniają program studiów polonistycznych. UWAGA! W momencie składania dokumentów należy zadeklarować wybór specjalności „Studium Teatralne”.

2. Dla studentów innych kierunków, zarówno UMCS jak i pozostałych uczelni

Zapisy odbywają się poprzez złożenie podania do Dziekana Wydziału Humanistycznego w Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UMCS (pok. 206, budynek Nowej Humanistyki UMCS) - osobiście lub drogą pocztową. Wzór podania do pobrania na dole strony.

Podania studentów spoza Wydziału Humanistycznego UMCS powinny być poświadczone przez Dziekana macierzystego wydziału. Wszystkie podania powinny zawierać: adres, numer telefonu i e-mail kandydata, numer indeksu.

Kiedy złożyć podanie?

W terminie od 22 sierpnia do 16 października 2016 roku.

WARUNKI PRZYJĘĆ

• Specjalność jest bezpłatna dla tych studentów pierwszego roku I stopnia filologii polskiej UMCS, którzy wybiorą ją jako pierwszą;
• Dla studentów UMCS z pozostałych kierunków oraz z innych uczelni specjalność traktowana jest jako dodatkowa i płatna wg obowiązujących stawek za zajęcia nieobjęte programem studiów (70 zł za 1 punkt ECTS czyli 340 zł za jeden semestr);
Rekrutacja trwa do 16 października 2016 r.

 

Dzięki współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie powstała pierwsza w Polsce specjalność, w której wiedza teoretyczna połączona jest z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych!

 

4 MODUŁY PRAKTYK

Zajęcia praktyczne realizowane będą w czterech blokach praktycznych, nad którymi opieką merytoryczną przejmą osoby specjalizujące się w danej dziedzinie i będące jej autorytetami:

1. Technika i technologia sceny

Zajęcia prowadzone w ramach tego bloku są odpowiedzią na deficyt szkół kształcących w tym kierunku. Prowadzić je będą najlepsi technicy sceniczni w Europie, współpracujący z Centrum Spotkania Kultur. Studenci będą mieli okazję poznać techniki operowania światłem i dźwiękiem w teatrze oraz innych realizacjach scenicznych. Zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania nowych mediów w teatrze oraz budowy i funkcjonowania scenografii w przestrzeni scenicznej.

2. Organizacja i zarządzanie teatrem

Specjalnie dobrana kadra dydaktyczna podzieli się ze studentami swoją wiedzą praktyczną w zakresie organizacji, promocji i produkcji wydarzeń. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z zapisami prawa autorskiego. W centrum kształcenia, w ramach bloku menadżerskiego, znajdować się będą zajęcia dotyczące programowania, zarządzania i realizacji projektów kuratorskich, marketingu instytucji kultury oraz organizacji pracy w teatrze.

3. Aktor / Reżyser – podstawy warsztatu

W ramach zajęć prowadzone będą warsztaty pracy z ciałem i głosem, podstawy treningu fizycznego, elementarne zadania aktorskie, improwizacja, etiudy grupowe. Studenci poznają metody pracy z aktorem, kompozycji sytuacji scenicznej, zagadnienia heurystyczne (czyli sztuka wymyślania), adaptacji tekstu, przygotowania egzemplarza reżyserskiego, taktyki pracy nad spektaklem - od pierwszej próby do premiery.


4. Nowy cyrk i widowiska plenerowe (żonglerka, kuglarstwo, klaunada)

Studenci bloku Nowy Cyrk będą zdobywać umiejętności praktyczne z zakresu żonglerki, manipulacji przedmiotami, akrobatyki oraz ekwilibrystyki, wystarczające do aktywnego wykorzystania ich w pracy twórczej oraz stanowiące podstawę do dalszej pracy nad wymienionymi powyżej dziedzinami. Studenci zostaną zaznajomieni z szeroko pojętą sceną cyrku współczesnego w Europie i na świecie, poznając pełne spektrum ogromnej i stale rozwijającej się społeczności nowocyrkowej. Po odbyciu specjalizacji absolwent będzie dysponował narzędziami niezbędnymi do tworzenia etiud oraz spektakli w oparciu o środki wyrazu artystycznego powiązane z cyrkiem współczesnym, będzie potrafił zaplanować, moderować oraz wykonywać pracę twórczą w tym zakresie, zarówno solowo jak i w grupie.

 

IDEA


Studium Teatralne to interdyscyplinarna specjalność, na którą uczęszczać mogą studenci wszystkich uniwersytetów w Polsce. Jej wyjątkowy charakter przejawia się w wielości zajęć praktycznych, które odbywać się będą w jednej z największych instytucji impresaryjnych w Polsce – Centrum Spotkania Kultur. Zajęcia przyjmą formę warsztatów, które prowadzić będą artyści związani z Lublinem, jak i ci odwiedzający Centrum Spotkania Kultur. Pozwolą na zdobycie umiejętności potrzebnych w pracy w instytucjach kultury, teatrach, czy przy samodzielnym tworzeniu dzieł scenicznych.

Innowacyjność specjalizacji polega na wykorzystywaniu teatralnego potencjału Lublina. Miasto zapisało się w historii, jako „zagłębie teatralne” czy „Ateny teatru”. Na przełomie lat 60/70 rozpoczęły swoją działalność (studenckie) grupy artystyczne, których twórcy do dziś mają silny wpływ na współczesną scenę teatralną, nie tylko w Lublinie czy w Polsce, ale również pozostają istotnymi dla teatru europejskiego: Andrzej Rozhin i jego Gong 2, Janusz Opryński – Teatr Provisorium, Leszek Mądzik – Scena Plastyczna Kul i Włodzimierz Staniewski – Gardzienice. Dziś są to twórcy znani i doceniani, zaczynali jednak jako studenci, którzy bojkotowali panujące wówczas techniki aktorskie i ustrój polityczny.

Studium Teatralne nie jest propozycją wyłącznie dla osób pochłoniętych pasją teatru. Zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji są ogólnorozwojowe. Doskonalą umiejętności płynnego mówienia, autoprezentacji, świadomości własnego ja i zdolności organizacyjnych. Ich podstawą jest teoria teatru, która przybliży historię dramaturgii oraz współczesnych praktyk performatywnych.

 

 

Adres pocztowy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin
Więcej informacji na stronie: www.studiumteatralne.umcs.pl
tel. 514 429 416
e-mail: studiumteatralne@umcs.pl