Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Konkurs Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego,, Nagroda Trzeciego Sektora” edycja 2017

śr., 13/09/2017 - 14:56

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora" przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym.

Celem konkursu jest podkreślenie istoty działalności trzeciego sektora w lokalnych społecznościach województwa lubelskiego oraz wyróżnienie osób zaangażowanych w budowanie prawidłowych relacji między samorządem, biznesem, nauką i organizacjami pozarządowymi (czyli tzw. ,,trzecim sektorem"). Nagrody pozwolą na wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz trzeciego sektora oraz promujących działalność organizacyjną w społeczności lokalnej i poza nią, a także ukażą rangę organizacji pozarządowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych, organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze, a także członkowie organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

 

Konkurs skierowano do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu angażujących się w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Prawo do zgłaszania kandydatów mają jednostki samorządów terytorialnych, organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe, gospodarcze oraz członkowie organizacji pozarządowych
z województwa lubelskiego.

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach: Kategoria I : Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2017

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2017

Kategoria III: Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2017

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2017
( Mały Ambasador)

Kategoria V: Wolontariusz roku 2017

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 października 2017 roku w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Więcej informacji

Wniosek 

Regulamin