Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Ireneusz Wydrzyński. In memoriam

01 June Saturday
12:00

Free access

Wystawa poświęcona twórczości Ireneusza Wydrzyńskiego zorganizowana w pierwszą rocznicę jego tragicznej śmierci.

Ireneusz Wydrzyński urodził się w 1955 roku w Radomiu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła zakończył dyplomem w zakresie projektowania szkła w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego w roku 1985. Był inicjatorem powstania pracowni Szkła i Ceramiki na Wydziale Artystycznym UMCS. Jako dr hab. Sztuk Pięknych pełnił funkcję Kierownika Zakładu Rzeźby i Technik Szklarskich Instytutu Sztuk Pięknych, Wieloletni Członek ZPAP – był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Członkiem Komisji do spraw wznoszenia pomników w Lublinie. Wydrzyński był autorem dwunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w tworzywie szklanym rozpoczął w Lubelskich Hutach Szkła, realizując projekty szkieł użytkowych przeznaczonych do produkcji seryjnej. Jednocześnie pracował w gorącej masie szklanej, korzystając z warsztatu hut szkła w Parczewie i Dąbrowie. 

 

Autor od kilkunastu lat korzystał ze szkła okiennego tworząc małe formy rzeźbiarskie, pracował także w technice fuzingu (stapianie szkła), która pozwala tworzyć formy użytkowe.

W ramach wystawy prezentowane są m.in. prace artysty z cyklu światło - obiekty szklane.

Ekspozycja ukazuje bogactwo szklanej materii: iluzję świetlną, dynamikę przestrzenną i kolorystykę w obiektach szklanych tworzonych przez Ireneusza Wydrzyńskiego. Uzupełniona została pracami malarskimi autora nawiązującymi do tworzenia przestrzeni świetlnej i kolorystycznej w obiektach szklanych.

 

Wystawa została zrealizowana dzięki współpracy Lubelskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 

Kurator wystawy:

Wojciech Mendzelewski

Miejsce:

Galeria Wystaw Czasowych -1

Wernisaż wystawy 31 maja 2019 r. o godz. 18:00

Wystawa czynna od wtorku do soboty w godz. 12:00 - 18:00

Ticket price

Free access